V Zboru atletskih sodnikov Ilirska Bistrica je od 11 članov v letu 2014 aktivno sodelovalo 6 sodnikov. Udeležili smo se  18 različnih tekmovanj (3 mednarodna, 10 državnih, 4 šolska tekmovanja in na 1 teku TD Bistrc). V sodelovanju z drugimi Zbori atletskih sodnikov smo se udeleževali zgoraj navedenih tekmovanj v Kopru, Novi Gorici, Ljubljani, Velenju in Slovenj Gradcu. Skupaj je bilo opravljenih 75 sojenj.

V mesecu marcu se je 1 atletski sodnik udeležil usposabljanja za glavne sodnike in štarterje. Prav tako so se v mesecu marcu 3 atletski sodniki udeležili usposabljanja (teoretično in praktično) za sodnike hitre hoje v Ljubljani in Sežani.

Zastavljene cilje in naloge za leto 2014 smo v celoti realizirali, razen naloge priprava in izvedba izpitov za napredovanje v višjo kategorijo, zaradi malega števila kandidatov (vključno s Koprom in Novo Gorico). Ta naloga je prenesena v jesensko obdobje 2015 in bo izvedena v sodelovanju z Zborom atletskih sodnikov v Novi Gorici.

http://tdbistrc.org/pravila-za-atletska-tekmovanja/

Zbornik ZASS 2016

Letno porocilo priloga 2016

Poročilo ZAS Ilirska Bistrica za 2016