Atletika je specifična, heterogena športna panoga, ki jo sestavljajo številne atletske discipline (24 disciplin za moške in 23 disciplin za ženske). Delimo jih v hojo, teke, skoke in mete. Nedvomno je atletika ena od temeljnih športnih panog, ki predstavlja osnovo številnim drugim športom.

Poudarek atletskih treningov je na razvoju gibalnih sposobnosti (moč, hitrost, vzdržljivost, preciznost, ravnotežje, gibljivost in koordinacija) ter spoznavanju in osvajanju osnovnih atletskih disciplin, ki temeljijo na  vsestranski telesni pripravi.

Preko atletike otroci razvijajo samopodobo, osebnostne karakteristike ter moralne in psihosocialne vrednote. Aktivno ukvarjanje s športom vpliva na zdrav življenjski slog in zdrave življenjske navade.

Tekaško društvo Bistrc organizira atletski krožek, ki ga izvaja na OŠ Antona Žnideršiča

URNIK TRENINGOV V OKVIRU KROŽKA:

TRENINGI V LETU 2016/2017

MLAJŠA SKUPINA

(1.—4. razred)

Ponedeljek od 15.00 do 16.00
Četrtek od 15.00 do 16.00

STAREJŠA SKUPINA (5.—9. razred)

Ponedeljek od 15.00 do 16.00
Sreda od 17.30 do 19.00

Vpis možen na vsakem treningu, tekom šolskega leta.
E-mail: tek.bistrc@gmail.com