Atletika za otroke in mladino


»Atletika je kraljica športov.«

Atletika je specifična, heterogena športna panoga, ki jo sestavljajo številne atletske discipline (24 disciplin za moške in 23 disciplin za ženske). Delimo jih v hojo, teke, skoke in mete. Nedvomno je atletika ena od temeljnih športnih panog, ki predstavlja osnovo številnim drugim športom.

Poudarek atletskih treningov je na razvoju gibalnih sposobnosti (moč, hitrost, vzdržljivost, preciznost, ravnotežje, gibljivost in koordinacija) ter spoznavanju in osvajanju osnovnih atletskih disciplin, ki temeljijo na  vsestranski telesni pripravi. Preko atletike otroci razvijajo samopodobo, osebnostne karakteristike ter moralne in psihosocialne vrednote.

Aktivno ukvarjanje s športom vpliva na zdrav življenjski slog in zdrave življenjske navade. 

Vir: www.atletska-zveza.si

www.ljudstvotekacev.si


Tekaško društvo Bistrc organizira atletske treninge za osnovnošolce,
ki jih izvajamo v športni dvorani OŠ Antona Žnideršiča in telovadnici Osnovne šole Dragotina Ketteja oz. po potrebi v drugih prostorih ali zunaj.

  • Vadba poteka enkrat ali dvakrat tedensko (odvisno od starostne skupine) v športni dvorani OŠ Antona Žnidaršiča in na zunanjih površinah (zunanja igrišča, narava, mesto, stadion).
  • Treninge vodijo atletski trenerji, ki pripravijo program vadbe prilagojen starosti otrok.
  • Na treningih naj imajo atleti primerno športno opremo in obutev ter brezalkoholno pijačo (priporočljivo).
  • Starši ob vpisu prejmejo informacije glede plačila članarine in vadnine.

Za več informacij glede urnikov vadbe preverite naše objave ali nas kontaktirajte po e-pošti atletika@tdbistrc.org


Scroll to Top