Politika zasebnosti

Upravljavec osebnih podatkov

Uradni naziv in naslov društva: Tekaško društvo Bistrc, Cankarjeva ulica 18, 6250 Ilirska Bistrica
Elektronski naslov za vprašanja o varstvu osebnih podatkov: info@tdbistrc.org 

 

Politika zasebnosti se navezuje na GDPR (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki je Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Izrazi, opisani v uredbi GDPR, se uporabljajo tudi v naši politiki zasebnosti.

Način in namen uporabe osebnih podatkov

Tekaško društvo Bistrc pridobiva osebne podatke samo na podlagi predhodne osebne privolitve posameznika, podane v okviru pristopne izjave v članstvo Tekaškega društva Bistrc, ali drugače pisno izražene volje za prejemanje obvestil.

Evidentiranje članstva v društvu

Za namen včlanitve v Tekaško društvo Bistrc se obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefon in e-poštni naslov.
Osebne podatke članov obdelujemo s pravno podlago ‘pogodba’, saj ob prijavi sprejemate Statut Tekaškega društva Bistrc.  V kolikor nam podatkov ne bi posredovali, vas ne bi mogli včlaniti v društvo.
Osebni podatki uporabnika se bodo obdelovali, dokler je to potrebno za dosego namena obdelave, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in nadalje obdelovali, razen če zakon za posamezne obdelave določa poseben rok hrambe. Osebni podatki bodo obdelani v času trajanja pogodbenega razmerja, ki začne veljati od trenutka, ko uporabnik odda vlogo za članstvo v Tekaškem društvu Bistrc ter se obdelujejo do prenehanja veljavnosti pogodbenega razmerja oziroma preklica privolitve.

Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.


Kontaktni obrazec ali e-pošta

Z uporabo kontaktnega obrazca ali e-pošte se uporabnik strinja z obdelavo vnesenih podatkov z namenom zastavljanja vprašanj, vezanih na dejavnosti ali ponudbo društva, ter z uporabo vnešenih kontaktnih podatkov za vzpostavitev stika.

Osebne podatke v tem primeru obdelujemo na pravni podlagi zakonitega interesa (člen 6(1)f GDPR9 za namen komuniciranja s splošno javnostjo.

Rok hrambe osebnih podatkov je do zaključka komunikacije oz. do preklica soglasja posameznika  (če ne obstaja nadaljnja pravna podlaga za nadaljnjo obdelavo (npr. pogodba)).

Uporabnik lahko preko e-poštnih naslovov, objavljenih na spletnem mestu, posreduje podjetju tudi posebna vprašanja in s tem upravljavcu zaupa te podatke. Ti bodo uporabljeni izključno za reševanje uporabnikovega vprašanja.

Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali v tem primeru, bomo uporabili le za odgovor na vaše povpraševanje, nikakor pa ne za neposredno trženje. Podatki v obrazcu ne bodo posredovani tretji osebi ali uporabljeni za kakršne koli druge namene, razen za namen vsebine sporočila, oddanega na kontaktnem obrazcu, ali za sklenitev poslovnega odnosa.

Fotografije
Na spletni strani in družbenih omrežjih z namenom promocije objavljamo tudi fotografije s prizorišča,  proge, tekmovanj ipd.  Z udeležbo na dogodku, tekmovanju ali drugi aktivnosti organizirani s strani TD Bistrc, se udeleženec strinja z objavo. 

Fotografija se uvršča med osebne podatke, ko je na njej udeleženec oz. fotografirani nedvoumno prepoznaven in določljiv.  Fotografije kot osebne podatke v tem primeru obdelujemo na pravni podlagi  6 (1) (a) Splošne uredbe: osebna privolitev; posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (privolitev se poda ob prijavi na tekmovanje), oziroma, kadar zaradi posebnih okoliščin (npr. snemanje dogodka na javnem kraju, ki se ga udeleži veliko ljudi) ni mogoče zbrati privolitev, tudi podlaga po členu 6 (1) (f): zakoniti interesi upravljavca.

Rok hrambe je do preklica soglasja posameznika, posameznik pa lahko uveljavlja pravice navedene v nadaljevanju.


Pravice

Svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko uveljavljate pisno s sporočilom na e-naslov info@tdbistrc.org ali na naslov Tekaško društvo Bistrc, Cankarjeva ulica 18, 6250 Ilirska Bistrica.

Kot uporabnik naše spletne strani imate naslednje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

  • Pravica do dostopa in izpisa: Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, kar vam omogoča, da tako preverite, ali jih upravljavec obdeluje zakonito.
  • Pravica do popravka: Zahtevate lahko popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov
  • Pravica do izbrisa: Zahtevate lahko izbris njegovih osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar uveljavljate svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave.
  • Pravica do ugovora: lahko podate ugovor za nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov.
  • Pravica do omejitve obdelave: zahtevate lahko omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih podatkov o vas.
  • Pravica do prenosljivosti: zahtevate lahko prenos njegovih osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu upravljavcu, v kolikor je to mogoče in izvedljivo.

Če nam pošljete zahtevo za uveljavitev pravice, iz katere ne moremo zanesljivo ugotoviti identitete posameznika, vas lahko kontaktiramo, da preverimo vašo identiteto.

Možnost pritožbe: Če menite, da vaših pravic glede varovanja osebnih podatkov ne uresničujemo pravilno, bi prosili, da najprej kontaktirate nas na zgoraj navedeni e-poštni naslov. Če to ne zadostuje, lahko kadarkoli vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

Scroll to Top